Kada plomba treba da se promeni?

Jedno od često postavljanih pitanja ...i jedno od onih na koja ne postoji sažet odgovor.

Šta nam snimanje zuba može reći?

Nekada stomatolog pregledom ne može utvrditi da li je plomba u redu ili se ispod nje razvio novi karijes. Snimak zuba, međutim, vrlo često može pomoći da uočimo kvar ispod plombe dosta ranije nego što bi zub počeo da boli. Ukoliko snimanje zuba pokaže da plomba više ne leži lepo na zubu- potrebno je promeniti tu plombu pre nego što infekcija ode dublje i zub počne da boli.

Crna ili bela plomba?

Da li treba menjati crnu plombu belom? Kako se i dalje lome koplja oko toga koliko je crna (amalgamska) plomba štetna, na ovo pitanje je i odgovor maglovit. Naime, naša pljuvačka polako i u vrlo malim količinama spira živu sa crne plombe, i to mi, zajedno sa svojom pljuvačkom, sve vreme gutamo. Ne postoje čvrsti naučni dokazi da ta količina žive može delovati štetno na naše zdravlje- ali niko od nas ipak ne želi da se igra. Sa druge strane, ukoliko već imate crnu plombu koja nije procurela (odnosno: oko koje se nije razvio karijes)- treba znati da se tokom skidanja te plombe mora zahvatiti i malo zdravog zuba kako bi nova, bela plomba, mogla lepo da se veže. Pored toga, nakon skidanja crne plombe može se ispostaviti da nema dovoljno zdravog zuba da bi se bela plomba držala na njemu! Zbog svega ovoga, ja lično ne preporučujem zamenu crne plombe belom ukoliko je jedini razlog estetika. Ukoliko se, međutim, između plombe i zuba razvila infekcija, ili ukoliko snimanje zuba ili drugi testovi pokažu da se ispod plombe dešava nešto sumnjivo- plombu svakako treba zameniti.

Šta kada bela plomba potamni?

Prelaz između plombe i zuba lako upija pigmente iz hrane koju jedemo. Zato se baš ovaj rub često preboji. Stomatolog će najbolje proceniti da li je u pitanu samo prebojednost ili se na ovom mestu razvio novi karijes ili pak prelom (senku preloma ćemo nekada videti kao prebojavanje). Ukoliko je u pitanju samo prebojavanje- plombu nikako ne treba menjati.

Izuzetak od ovog pravila su svakako prednji zubi, čiji izgled bitno utiče na celokupnu našu pojavu, pa ga zato lčno uvek smatram prioritetom.

Takođe, ukoliko primetite da vam je potamnio zub kome je izvađen živac - najčešće će biti potrebno izbeljivanje tog pojedinačnog zuba , a u sklopu ovog tretmana i promena plombe koja se na njemu nalazi.

Povezane teme
Jesu li crne plombe štetne?
Zašto mi je plomba ispala?
Šta da uradim ako mi potamni zub? Karijes- šta je istina a šta zabluda?